top of page

חוגים

מתוך מודעות לצרכים העכשוויים והעתידיים של ילדינו, מתקיימים בגן חוגי העשרה על ידי מורים מקצועיים. הדבר אינו כרוך בתשלום נוסף. החוגים מתחילים בגן בחודש אוקטובר.

החוגים משתנים במהלך השנה, וכוללים חוגים כגון:

- גינה לימודית

- מחול ותנועה

- מוזיקה

-חיות

- תיאטרון

- היכרות חושית

bottom of page